اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان طبس

 شماره تماس:32833366-056  *** 32822718-056 ***  32834774-056

نمابر:  32826513-056

رایانامه: tabas.khj@farhang.gov.ir

سامانه ارسال پیامک: 30009900092718

نشانی:خراسان جنوبی-شهرستان طبس-خیابان ارشاد-اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طبس-کد پستی:9791936377