• فرم بانک اطلاعاتی اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه شهرستان طبس

فرم بانک اطلاعاتی اصحاب فرهنگ ، هنر و رسانه شهرستان طبس
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: *  
تاریخ تولد:روز/ماه/سال *  
شماره ملی: *  
تحصیلات
رشته تحصیلی: *  
مدرک تحصیلی:  
گرایش فرهنگی،هنری و قرآنی:  
کاربرگرامی:انتخاب گرایش ضروری است
سایر گرایش ها:    
در صورتیکه گزینه سایر انتخاب کرده اید،نام گرایش خود را در این کادر یادداشت فرمائید.
اطلاعات تماس و آدرس
شماره همراه: *  
پست الکترونیکی:    
آدرس منزل: *  
سوابق کاری
سوابق فعالیت های فرهنگی،قرآنی و هنری: *  
عناوین مقام های کسب شده: