مراکز بازی های رایانه ای وعرضه محصولات فرهنگی طبس


  • مرکز بازی های رایانه ای فانی

مدیر مسئول: ابوالقاسم فانی

نشانی:میدان ولی عصر(عج)

  • مرکز بازی های رایانه ای آرین

مدیر مسئول: کاظم  قاسمیان

شماره تماس: 32820767

  • مرکز بازی های رایانه ای سجاد

مدیر مسئول: جواد زمانی

شماره تماس: 32827636

  • مرکز بازی های رایانه ای کلاسیک

مدیر مسئول: مرتضی جراحی مقدم

شماره تماس: 32830678

  • مرکز بازی های رایانه ای داریوش

مدیر مسئول: مجتبی داریوش

  • مرکز بازی های رایانه ای رحیمی

مدیر مسئول: معصومه گندمی مقدم

  • مرکز بازی های رایانه ای اخوان قربانی

مدیر مسئول: ولی اخوان قربانی

  • مرکز بازی های رایانه ای گازرانی مقدم

مدیر مسئول: محمد گازرانی مقدم

  • مرکز بازی های رایانه ای میرزاده

مدیر مسئول: سجاد میرزاده