کتب نویسندگان طبسی

کتب نویسندگان طبسی

ردیف

نام کتاب

نویسنده

موضوع

سال انتشار

ناشر

١

سخن دل

 

آیت ا... رمزی طبسی

وصیتنامه

١٣٨٧

قاف مشهد

٢

تفصیل الحقوق

آیت ا... رمزی طبسی

شرحی بر رساله حقوق

١٣٨٦

یوسف فاطمه مشهد

٣

آلاله های ولایت

به اهتمام غلامرضا علیپور

وصیت نامه شهدای طبس

١٣٨٨

نورالسجاد

٤

عاشوراییان

عزیزالله ذبیحی

وصیت نامه شهدای دستگردان

١٣٨١

رواق مهر

٥

ملکوتیان

به اهتمام غلامرضا علیپور

وصیت نامه شهدای بخش دیهوک

١٣٨٩

ستاره ها

٦

سخن دل

محمد حسین رمزی طبسی

وصیت نامه

١٣٧٨

قاف مشهد

٧

فتن باب و بهاء

محمد حسین رمزی طبسی

پژوهش

١٣٧٨

قاف مشهد

٨

مقتل الحسین(ع)

سید محمد علی حائری طبسی

مقتل

١٣٨٤

کوثر غدیر

٩

دعوت قرآن

غلامرضا نمایی مقدم

تحقیق در اطراف خبر غیبی

١٣٢٧

چاپخانه علمی

١٠

مالروحانیه ومن الروحانی

 

غلامرضا نمایی مقدم

 

١٣٦٤

طوس مشهد

١١

راز موسیقی

 

سعید رمزی

اسلام و موسیقی

١٣٨٦

یوسف فاطمه مشهد

١٢

راز شطرنج

 

سعید رمزی

اسلام و شطرنج

١٣٨٥

یوسف فاطمه مشهد

١٣

وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

دکتر محمد امینیان مدرس

پژوهشی - حقوقی

١٣٨٥

بنیاد پژوهشهای آستان قدس

١٤

مفقودین و ایثارگران از دیدگاه حقوقی

دکتر محمد امینیان مدرس

پژوهشی - حقوقی

١٣٨٠

بنیاد پژوهشهای آستان قدس

١٥

جغرافیای تاریخی طبس

 

محمود امینی

جغرافیای تاریخی طبس

١٣٨٥

نیکو روش

١٦

کشکول طبسی (٣ جلد)

سید علینقی طبسی حائری

دانستنیهای سودمند دینی

١٣٤٩

فدک

١٧

از کوچ هاتا کوچه ها

 

محمد رضا زجاجی

دفتر شعر

١٣٨٣

محمودی

١٨

طبس قربانی پیشگام انقلاب

محمد رضا زجاجی

زلزله طبس – وقایع نگاری - عکس

١٣٥٨

سعید

١٩

گنج سعادت

 

محمد حسین فدایی

مجموعه شعر دینی و اجتماعی

١٣٦٩

گوتمبرگ

٢٠

منظومه حدیث

کساء

محمد حسین فدایی

شرح حدیث کساء بشکل منظوم

١٣٧١

گوتمبرگ

٢١

لبخند کویر

 

محمد حسین فدایی

مجموعه اشعار اتماعی و محلی

١٣٨٣

سخن گستر

٢٢

کشکول فدایی

 

محمد حسین فدایی

شعر اجتماعی- دینی

١٣٩١

 

٢٣

نامه های بی جواب

 

امیرباقر ایلخانی

قطعات ادبی

١٣٨٨

عروج اندیشه

٢٤

و اینک تو

 

امیر باقر ایلخانی

دفتر شعر

١٣٨٧

سنبله

٢٥

این همه تنهائیست

 

امیر باقر ایلخانی

دفتر شعر

١٣٨٨

هلیا طوس

٢٦

سراب

 

علیرضا وزیری

مجموعه داستان کوتاه

١٣٨٩

نشر نی نگار

٢٧

عشق، غم و مرگ

 

علیرضا وزیری

رمان

١٣٨٩

نشر نی نگار

٢٨

آشیان مهر

 

محمد علی حسینی مقدم

تربیت در اسلام- کودکان

١٣٩٠

حضرت معصومه(س)

٢٩

امام حسین وکلاس هستی شناسی

محمد علی حسینی مقدم

امام حسین (ع)- هستی شناسی

١٣٩٠

مهر سجاد

٣٠

بیماری های روحی و اخلاقی

محمد علی حسینی مقدم

اسلام و بهداشت روانی

١٣٩٠

مهر سجاد

٣١

روزشمار فتنه

محمد علی حسینی مقدم

روزشمار فتنه ٨٨

١٣٩٠

مهر سجاد

٣٢

حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت

محمد جواد مروجی طبسی


١٣٨٩

بوستان کتاب

٣٣

دردانه دلداده

 

محمد جواد مروجی طبسی

بررسی زندگی حضرت فاطمه (س)

١٣٨٩

بوستان کتاب

٣٤

شمع المنور

 

سید امین رضوی امینی

دفتر شعر

١٣٨٦

بقیه العتره

٣٥

شمع المحافل

 

سید امین رضوی امینی

شعر دینی

١٣٩١

انتشارات شاهنده

٣٦

دهان خشک ناودان ها

 

منیره حسین پوری

مجموعه شعر

١٣٩٠

حوزه هنری

٣٧

درخت محافظه کار است

 

منیره حسین پوری

شعر

١٣٩٠

هنر رسانه اردی بهشت

٣٨

پناهگاه حیات وحش نای بندان طبس

عبدالجواد اشرفیان

معرفی زیستگاه حیات وحش نای بندان

١٣٨٧

برگ زیتون

٣٩

داستان کوتاه (حماقت محض)

نجمه طلایی مقدم

رمان

١٣٨٣

علم نوین

٤٠

داستان های زیبا

 

اکرم مهدیزاده

داستانهایی از ملل مختلف

١٣٩٠

نیکوروش

٤١

قسم در قرآن

 

شهزاد امامی

سوگند در قرآن

١٣٩٠

شاهنده

٤٢

صعود تا مدیریت

 

ساناز کرمی

مدیریت

١٣٩٠

امیرسیدعلی زاده

٤٣

آیت الله امینیان مدرس

 

مهدی امینیان مدرس

زندگینامه

١٣٩٠

٧ تیر یزد

٤٤

پناهگاه حیات وحش نای بندان طبس

عبدالجواد اشرفیان

معرفی زیستگاه حیات وحش نای بندان

١٣٨٧

برگ زیتون

٤٥

فسقلی می ره به مدرسه

طاهره مرادی

شعر کودکان

١٣٩٠

زلال اندیشه

٤٦

نجات از ننگی نابیوسان

 

محمود جلیلی

اجتماعی

١٣٩٠

نشردستور

٤٧

انشاء و نگارش(٢جلد)

 

محمود جلیلی

انشاء

١٣٨٠

دانشوران طوس

٤٨

آرایه های سخن فارسی

 

محمود جلیلی

زبان فارسی

١٣٨١

دانشوران طوس

٤٩

شاخسار شکسته

 

محمود جلیلی

متون ادب فارسی

١٣٨٣

دانشوران طوس

٥٠

بررسی گویش طبسی

 

محمود جلیلی

واژه نامه، اصطلاحات،امثال

١٣٨٩

دستور

٥١

تربیت آسان کودک

 

یحیی خادمی زاده

تربیتی

١٣٩٠

مهر طاهر مشهد

٥٢

تکرار انحراف

 

طیبه طبسی

نقش کوفیان در نهضت حسینی

١٣٨٩

پیام علمدار

٥٣

عالم هنرمندی

 

غلامرضا سنگچولی

مجموعه داستان کوتاه

١٣٧٧

نغمه زندگی

٥٤

روایت کویر

 

فرنگیس فتوت

داستان نایب حسین کاشی در طبس

١٣٨٩

نی نگار

٥٥

حرف اول

 

محمد رضا زجاجی

دفتر شعر

١٣٨٠

سرواد

٥٦

آش هزار نخود

علی رشید پور

 

حکمت آمیز و خواندنی

١٣٨٨

ضامن آهو

٥٧

رویدادهای کربلا تا شام

محمد جعفر طبسی

 

شرح وقایع کربلا

١٣٨٣

زمزم هدایت

٥٨

مکررات النحو

حسین مرادی طبسی

 

شرح علی الباب الرابع من مغنی البیب

١٣٨٣

موسسه المنتظر (عج)

٥٩

رنگین کمان عشق

شکر ا... خیاطان

 

مجموعه مقاله ها

١٣٨٣

درخشش

٦٠

جغرافیای تاریخی و توریستی طبس

زهرا فتحی

جغرافیای تاریخی

١٣٨٤

نور علم

٦١

زعفران اصلی و خواص اعجاب انگیز آن

علی رشید پور

زعفران

١٣٩١

قلم آذین رضا

٦٢

دستور زبان فارسی

 

محمود جلیلی

دستور زبان فارسی

١٣٩٢

نشر دستور

٦٣

دستور زبان فارسی٣

 

محمود جلیلی

دستور زبان فارسی

١٣٩١

نشر دستور

٦٤

سیمای وقف در خراسان

 

عبدالرضا امیرشیبانی

پژوهش درباره وقف

١٣٧٧

سگال

٦٥

زیور عرش الهی

 

مهدی قربانی

اسلام

١٣٩٠

نشر قاف

٦٦

گنید سبز مشهد

 

مهدی قربانی

آرامگاه شیخ محمد مومن مشهدی

١٣٨٨

نشر قاف

٦٧

ولایت نهمین

خورشید

مهدی قربانی

زندگینامه امام موسی مبرقع(ع)

١٣٩١

نشر قاف

٦٨

معیارهای رفتاری در مدیریت

مهدی قربانی

علوم اسلامی - مدیریت

١٣٨٥

نشر قاف

٦٩

فرهنگ منتخب نام های ایرانی و اسلامی

مهدی قربانی

فرهنگ نام ها

١٣٩٠

نشر قاف

٧٠

آثار فسق و توبه

 

مهدی قربانی

پژوهش در خصوص آثار گناهان و توبه

١٣٨٩

نشر قاف

٧١

خاتم مربع

 

سمیه گرامی/قباد کیانمهر

هنرهای دستی

١٣٩٢

فراونگ طبس

٧٢

آواز فرشته ها

 

سمیه افشار قلعه

کودکان

١٣٩٢

فراونگ طبس

٧٣

جوجه حنایی ،گندم طلایی

 

زهره سعادت فر

کودکان

١٣٩٢

فراونگ طبس

٧٤

تاج محل بهشتی از سنگ

فاطمه مرتضوی

معماری – صنایع دستی

١٣٩٢

فراونگ طبس

٧٥

صحرای طبس،رستاخیز شن ها

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طبس

شعر

١٣٩٢

فراونگ طبس

٧٦

دانشهای زبانی وادبی

 

نصرت نجف زاده

ادبیات فارسی

١٣٩٢

فراونگ طبس

٧٧

ره پویان

 

فاطمه شهیدی-نرگس عزیزی-فرزانه واثقی

کمک درسی

١٣٩٢

فراونگ طبس

٧٨

راهنمای جامع دستور و زبان فارسی٣

محمود جلیلی

کمک درسی

١٣٩١

نشر دستور

٧٩

دستور زبان فارسی مقدماتی

 

محمود جلیلی

کمک درسی

١٣٩٢

نشر دستور

٨٠

دانش های زبانی و ادبی

 

نصرت نجف زاده

کمک درسی

١٣٩٢

نشر فراونگ

٨١

شهریار شعر خوسف

 

فریبا عطا شیبانی

ادبیات

١٣٩٢

نشر ایرانیکا

٨٢

ادبیات عامه طبس

 

مریم سلامیان

ادبیات

١٣٩٣

فراونگ طبس

٨٣

اقتصاد مدیریت با مقدمه ای بر مدیریت مالی

محسن جلالی مجیدی

اقتصاد مدیریت

١٣٩٣

راز نهان

٨٤

پژوهش عملیاتی(٣)

محسن جلالی مجیدی-مهدی زارع پور-سید علی سعدآبادی

روش های بهینه یابی در تصمیم گیری

١٣٩٣

راز نهان

٨٥

روش تحقیق در کسب وکار

محسن جلالی مجیدی-سارا صمصامی-حمید رضایی فر-علی صادقی

مدیریت-تحقیق-روش شناسی

١٣٩٣

رازنهان

٨٦

راهنمای فارسی کلمنتاین

محسن جلالی مجیدی

داده کاوی-نرم افزار

١٣٩٣

رازنهان

٨٧

آمارکاربردی با رویکرد تحلیلی در علوم

انسانی

محسن جلالی مجیدی-سارا صمصامی

علوم انسانی-روش های آماری

١٣٩٣

راز نهان

٨٨

سایه تاریکی

 

زهره اکبری

ادبیات-رمان

١٣٩٣

 

فراونگ طبس

٨٩

قطار شب به لیسبون

نویسنده:پاسکال مرسیه

مترجم:زهرا نیکان پور

ادبیات-رمان

١٣٩٤

فراونگ طبس

٩٠

قضا و قدر و تاثیر دعا بر آن

نجمه علیپور مجلسی-الهه بانوی

 

معارف

١٣٩٤

نوروز

٩١

 

 

 وای بر ته توبره

فرنگیس فتوت

داستان-کودک

١٣٩٤

نی نگار

 ٩٢

در جستجوی زندگی آرام

حجت الاسلام یحیی خادمی زاده

سلامت جسم و روح و آموزش مهارت های زندگی

١٣٩٤

فراونگ

93

کشکول اشرف خانم

اشرف خطیب‌زاده , سیده فاطمه موسویان

عمومی

١٣٩٤

فراونگ

94

 

 

نغمه های بهشتی ١

(سوره فیل)

پریساخبازان،مریم شکوفه،مریم محسنان،محمد خبازان

آموزش قرآن-کودک

١٣٩٥

فراونگ

95

 

 

نغمه های بهشتی ٢

(سوره نصر)

پریساخبازان،مریم شکوفه،مریم محسنان،محمد خبازان

آموزش قرآن-کودک

١٣٩٥

فراونگ

96

دیهوک درآینه سفرنامه ها

قاسم روفی- الهام رضوانی مقدم

سفرنامه

 ١٣٩٥

فراونگ

97

تفسیر قرآن از منظری دیگر

زهرا رئیس میرزا قلی

قرآن و عترت

١٣٩٥

فراونگ

98

دانستنی های زبانی و ادبی

سیدجواد صالحی زیدآبادی

 ادبیات

١٣٩٥

فراونگ

99

 راهنمای عملی زمانبندی تاکتیکی

نویسندگان: دان تیلو مینو-ریچ رافلوسکی

مترجمان: حسین صمدی-علی اکبر جهاندیده- مجید مرتضایی

 ورزشی

١٣٩٥

فراونگ

100

 فوتبال تهاجمی

نویسنده: پیتر شراینر , نوربرت الگرت , ویراستار: سعید عابدین‌زاده

مترجمان:حسین صمدی: مصیب رستگارهروکی: علی‌اکبر جهاندیده

 ورزشی

١٣٩٦

فراونگ

101

 تمرینات اسلینگ

نویسنده: آندرس برگت , لنارت کروهن-هانسن , مترجم: علی‌اکبر جهاندیده , آرزو ایلدرآبادی , حسین صمدی: فرزاد نوبخت

ورزشی

١٣٩٦

 فراونگ

102 یادداشت های شین
 محمد مهدی امینیان مدرس
 خاطرات و دیدگاه های فرهنگی اجتماعی نگارنده
 1396 محقق
 103طبس پژوهی
محمد باقری
پژوهش
 1396خانه آبی
 104هستی
نرجس احمدزاده
ادبیات(رمان)
 1397فراونگ
105
صفر تا صد علوم 9
محمد علی فرحناکی مقدم
 کمک درسی
 1397(ناشر مولف)
 106گلشن خندان طبسی
عباسعلی قادری
مجموعه اشعار با گویش طبسی
 1397فراونگ
 107اکبرآقا
مصطفی حیدری،مجتبی حیدری
 سیره عملی و خاطراتی از زندگی معلم شهید علی اکبر غلامی
 1397انصار الرضا(ع) بیرجند
 108 گلشن خاطره
 ابوالقاسم احمدی
خاطرات جمعی از رزمندگان طبس در دوران دفاع مقدس
 1397 انصار الرضا(ع)
 109خزان سبز
 جواد حاجی آقایی
مجموعه شعر
 1398فراونگ

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۵