• موسسات فرهنگی و هنری شهرستان طبس

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره مهتاب لاجوردی

مدیر مسئول :سلمان برقی

  • موسسه فرهنگی هنری چند منظوره شمیم معرفت طبس

مدیر مسئول:سید محمد متولی حقی

تلفن:32833424

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره شمس طبس گلشن

مدیرمسئول:حمیدرضا نظری

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره آوای قاصدک طبس

مدیر مسئول:معصومه اسماعیل زاده

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره کلک اندیشه گلشن

مدیرمسئول: فریبا عطاشیبانی

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره نغمه مهربانی ظبس

مدیرمسئول: سعید تقوی