موسسات فرهنگی و هنری شهرستان طبس

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره مهتاب لاجوردی

مدیر مسئول :سلمان برقی

 

  • موسسه فرهنگی هنری چند منظوره شمیم معرفت طبس

مدیر مسئول:سید محمد متولی حقی

تلفن:32833424

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره شمس طبس گلشن

مدیرمسئول:حمیدرضا نظری

 

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره آوای قاصدک طبس

مدیر مسئول:معصومه اسماعیل زاده

 

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره کلک اندیشه گلشن

مدیرمسئول: فریبا عطاشیبانی

 

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره نغمه مهربانی طبس

مدیرمسئول: سعید تقوی

 

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره مشق پرواز طبس

مدیرمسئول: جواد حسن زاده

  

  • موسسه فرهنگی هنری تک منظوره سرای قله نشین های اندیشه قرن

مدیرمسئول: صدیقه سادات علوی طبسی