ارتباط با مدیر و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طبس

علیرضا عصاری

سرپرست اداره

عباس سنچولی

امور کتاب

حجت الاسلام مهدی آئین پرست

مسئول نمایندگی دبیرخانه کانونهای مساجد

سید حمید حقی

امور هنری وسینمایی

سعید یزدانیان

دبیرخانه

محمد غلامی

امور قرآنی

کاظم مرادی

امور فرهنگی-روابط عمومی

محسن اکبری

خدمات