محمود جلیلی (نویسنده)

در چهارم مرداد 1322 در طبس گلشن متولد شد، دوره ابتدایی را در دبستان مشکان کریت به پایان رساند.دوره دبیرستان را در دبیرستان شیبانی طبس سپری کردو در خرداد 1340 به اخذ مدرک دیپلم نایل گشتند.

در سال 1340 در آزمون ورودی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  در رشته زبان فرانسه که در آن زمان در دبیرستان ها تدریس می شد، پذیرفته شد. مدت یک ماه به عنوان دانشجو به کلاس رفت  ولی به علت علاقه داشتن به رشته حقوق یا کشاورزی و علاقه نداشتن به زبان خارجه،کمرویی و نداشتن بینش اجتماعی وسیع و روحیه استقلال طلبی اقتصادی، در همین زمان در آزمون ورودی تربیت معلم در مشهد نیز پذیرفته شد و فکر استخدام و کسب استقلال اقتصادی او را وادار به تحصیل در دوره یک ساله تربیت معلم و موقتا ترک دانشگاه کرد زیرا تحصیل هم زمان در دو جا  مجاز نبود.

در مهرماه 1341 از مرکز تربیت معلم فارغ التحصیل شد .امتیاز او برای استخدام بین هجده نفر سهمیه طبس از همه بالاتر بود ولی علاقه به ادامه تحصیل و رفتن به دانشگاه او را از رفتن به شهرستان بازداشت و به طور موقت در مشهد به مدت سه ماه در دبستان میر واقع در کوچه سیاه آب ،خیابان طبرسی مشغول شد.ناگهان در دی ماه 1341 و برخلاف وعده داده شده بود ، او را اجبارا به طبس اعزام نمودند و چون جای خالی نمانده بود ، او را به دورترین و بدترین مکان از نظر امکانات رفت و امد فرستادند و به عنوان مدیر و آموزگار دبستان نوبنیادی  در روستای زنوغان در صدو سی کیلومتری جنوب شهر طبس منصوب شد. از مهرماه 1342 به دبستان قربانی معدن چاه سرب که در هفتاد و پنج کیلومتری شمال طبس بود، انتقال یافت.در سال 1346 با انتقالش  به  مشهد  موافقت شد  و در دبستان میر مشهد به ندریس مشغول شد.

در مهرماه 1347 برای تحصیل در رشته جغرافیای عمومی وارد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی شد و در خرداد  سال 1351 با معدل 62/3( از 4) فارغ التحصیل شد.در سال 1354 مجددا برای تحصیل در رشته ادبیات فارسی وارد همان دانشکده شد و در خرداد 1361 به اخذ مدرک لیسانس زبان و ادبیات فارسی با معدل 65/3(از 4) نایل گشت.

از مهرماه 1361 در مراکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد و شهید خورشیدی و آموزش ضمن خدمت فرهنگیان نیز تدریس داشت.

در مهرماه 1366 به مدیریت دبیرستان شهید حکمت(ابن یمین سابق) که یکی از بهنریت دبیرستان های مشهد بو  برگزیده شد .

در بهمن ماه 1370 در دوره کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته و در شهریور 1373 این دوره را با معدل 98/17 با پایان رساند.

در مهرماه 1375 با سی و پنج سال سابقه خدمت آموزشی به افتخار بازنشستگی نایل آمد ولی در مراکز آموزش عالی و مراکز پیش دانشگاهی و دبیرستان های غیر انتفاعی به تدریس ادامه داد.

در 21 خرداد 1386 بنا به ضرورتی مدیریت یکی از مراکز پیش دانشگاهی و دبیرستان غیرانتفاعی را با صدوچهل میلیون تومان بدهکاری قبلی به مدت یک سال به او سپردند.

از سال 1387 تا 1389 همچون گذشته به مطالعه و تالیف و تدریس اشتغال دارد .

آثار آقای محمود جلیلی (نویسنده)

1-نگاهی بسیار اجمالی به دستور زبان فارسی،موسسه چاپ وانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد./مشهد 1365

2-انشاء ونگارش (جلد اول)انتشارات دانشوران توس،مشهد،1380

3-آرایه ها ودانستنی های سخن فارسی، انتشارات دانشوران توس،مشهد،1381

4- انشاء ونگارش (جلد دوم)انتشارات دانشوران توس،مشهد،1382

5-شاخسار شکسته، انتشارات دانشوران توس،مشهد،1383

6-بررسی گویش طبس گلشن،نشر دستور،مشهد 1389

7-نجات از ننگی نابیوسان،نشر دستور ،مشهد 1390

8-راهنمای جامع دستور و زبان فارسی،نشر دستور ،مشهد 1391

9-دستور زبان فارسی ،جلد اول ،مقدماتی، نشر دستور ،مشهد1392

10-دستور زبان فارسی ،جلد دوم (پیشرفته)،مشهد

 

تنظیم مطالب:روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان طبس