محمود امینی

محمود امینی در سی ام آذرماه هزاروسیصدوچهل ویک خورشیدی در خانواده ای فرهنگی و مذهبی در شهر طبس بدنیا آمد.ایشان از جهت پدری نوه ی میرزا ابوالحسن امینی که مشهور به آقا معلم و از مشهورترین مکتب داران و گردانندگان مدارس قدیمه وهمچنین اولین معلم در نظام آموزشی نوین در طبس بود میباشد.

محمود امینی دوره های تحصیلی ابتدایی راهنمایی و دبیرستان را در مدارس طبس گذراند و سپس برای ادامه ی تحصیل به تهران و مشهد سفر کرد و مقطع فوق لیسانس را در رشته ی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به پایان برد.

کتاب جغرافیای تاریخی شهرستان طبس از تالیفات ایشان اثری است مستند مستدل و تحقیقی است عمیق در متون تاریخی جغرافیایی و اجتماعی در مورد منطقه ی طبس که حاوی تجزیه و تحلیلهایی علمی و موشکافانه می باشد.

ایشان به علاوه مقالاتی راجع به مشاهیر منطقه امامزاده ی طبس و آداب و رسوم و فرهنگ عامه مردم منطقه در مجلات علمی به چاپ رسانده است. همچنین تحقیقات و مقالاتی راجع به موضوعات مرتبط با فرهنگ و تمدن اسلامی در دست تالیف یا آماده ی چاپ دارند.

آقای امینی سالها در مدارس متوسطه ی شهرستان طبس و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرهای فردوس و طبس تدریس داشته و همواره به عنوان یک استاد فرهیخته و موفق تاثیرات عمیقی در پرورش جوانان منطقه داشته اند.

تاسیس دانشگاه پیام نور طبس در سال 1382 و رشد وتعالی کمی و کیفی بی نظیر آن در شش سال اول تاسیس از یادگارهای این چهره ی علمی است . ایشان گامهای اولیه و موثری به عنوان مسئول راه اندازی پژوهشگاه ذغال سنگ و مرکز رشد فناوری و ایستگاه لرزه نگاری طبس داشته اند.

در دوره ی اول شوراهای اسلامی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان طبس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر طبس و عضو شورای اسلامی استان یزد در جایگاه نماینده ی مردم منشا خدمات بزرگی به منطقه بوده است.

محمود امینی همواره به عنوان چهره ای علمی فرهیخته و مردم دوست و برخاسته از خانواده ای اصیل و خوشنام در میان مردم و بخصوص جوانان شناخته شده و مورد اعتماد و وثوق مردم نجیب و با ایمان منطقه می باشد.