عنایت‌ الله فاتحی نژاد – متولد طبس (کریت)-دکترای زبان و ادبیات عرب – استادیار پایه ۸
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سوابق اجرایی و علمی
سابقه تدریس: تدریس در دانشگاه تهران (دانشکده الهیات) و دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۷۰ش.
سابقه تحقیق و پژوهش: مؤلف و ویراستار دایرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی از سال ۱۳۶۷ش تا کنون
• شرکت در سمینارها
۱٫ سمینار زبان فارسی و نقد آثار ایران‌شناسان روسی، روسیه، دانشگاه سنت پترزبورگ، تاریخ برگزاری ۷ و ۸ آبان‌ماه ۱۳۷۸ش، ایراد سخنرانی تحت عنوان: ضرورت احیای مکتب ایران‌شناسی قازان.
۲٫ سمینار شرق‌شناسی، جمهوری تاتارستان، دانشگاه قازان، اکتبر، ۱۹۹۹م
۳٫ کنگره ابن سکیت، اهواز، دی‌ماه ۱۳۷۲ش، ایراد سخنرانی تحت عنوان: نقش ابن سکیت در جمع‌آوری و تدوین روایات
• فعالیتهای علمی تحقیقی خارج از کشور
۱٫ تدریس زبان فارسی (برای استادان و دانشجویان دانشگاه قازان(، دانشکده خاورشناسی دانشگاه قازان ـ جمهوری تاتارستان ـ اکتبر تا دسامبر ۱۹۹۹م.
۲٫ عضو کمیته مشترک فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی فارسی و عربی کتابخانه دانشگاه قازان ـ تاکنون ۲۵۰۰ نسخه خطی عربی و فارسی فهرست نشده، آماده چاپ است.
تألیفات
• کتاب ها
۱٫ امهات المصادر العربیۀ ـ تألیف، چاپ اول بهار ۱۳۷۷ش، چاپ دوم تابستان ۱۳۸۰ش، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی.
۲٫ درآمدی بر مبانی ترجمه (تألیف با همکاری دکتر بابک فرزانه)، انتشارات آیه، تهران، پاییز ۱۳۸۰ش.
۳٫ آیین ترجمه، تألیف، انتشارات محبوب، تهران، زمستان ۱۳۷۷ش.
۴٫ اطلس تاریخ اسلام، ترجمه از عربی (همکاری با دکتر آذرتاش آذرنوش)، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، تهران، بهمن ۱۳۷۵ش (این اثر در سال ۱۳۷۶ش به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است).
۵٫ صحیفه نور ـ ترجمه بیانات امام خمینی به عربی، همکاری در ویرایش، تهران، ۱۳۶۹ش.
• مقاله ها
۱٫ بدیع‌الزمان همدانی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۱۱، تهران ۱۳۸۱
۲٫ برزال، بنی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۱۱، ۱۳۸۱ش
۳٫ بازار در عصر جاهلی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۱، ۱۳۸۱ش
۴٫ امالی ادبی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۱۰، ۱۳۸۰ش.
۵٫ تاریخ اندلس (شامل: پیشینه تاریخی، فتح اندلس به دست مسلمانان، بررسی حوادث تاریخی خلال ۸ قرن حکومت مسلمانان بر این شبه جزیره)، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۱۰، ۱۳۸۰ش
۶٫ انبار (شهری کهن در غرب ایران و نخستین پایتخت خلافت عباسی)، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۱۰، ۱۳۸۰ش
۷٫ نگاهی به حوزهﻹ فرهنگی تاتارستان، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال دوم، شماره دوم، ۱۳۷۹ش
۸٫ اصمعی، راوی عصر عباسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۹، ۱۳۷۹ش
۹٫ تاریخ شمال افریقا، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۹، ۱۳۷۹ش
۱۰٫ اضداد در زبان عربی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٩، ۱۳۷۹ش
۱۱٫ اعمی تطیلی، زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۹، ۱۳۷۹ش
۱۲٫ اساف و نائله، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۸، ۱۳۷۷ش
۱۳٫ اسامۀ بن منقذ، زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۸، ۱۳۷۷ش
۱۴٫ اسحاق ادیب، زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۸، ۱۳۷۷ش
۱۵٫ اسکندریه (شامل: تاریخ و جغرافیای تاریخی قبل و بعد از اسلام، موفقیت علمی و فرهنگی قبل و بعد از اسلام، آثار تاریخی)، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۸، ۱۳۷۷ش
۱۶٫ اسماعیل صبری، ادیب معاصر عرب، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۸، ۱۳۷۷ش
۱۷٫ اشبیلیه در اندلس (شامل: پیشینه تاریخی، بررسی حوادث تاریخی در دوره اسلامی تا سقوط این شهر به دست مسیحیان)، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٨، ۱۳۷۷ش
۱۸٫ ادبیات تطبیقی، نقد و بررسی، مجله مقالات و بررسیها، دانشکدهﻹ الهیات دانشگاه تهران، دفتر ۶۲، سال سی‌ام، ۱۳۷۶ش
۱۹٫ راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، نقد و بررسی، نامه فرهنگستان، سال دوم، شماره ۳، ۱۳۷۵ش
۲۰٫ احوص، شاعر غزل‌سرای عصر اموی، بررسی زندگی و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٧، ۱۳۷۵ش
۲۱٫ اخطل، شاعر عصر اموی، بررسی زندگی و آثار و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۷، ۱۳۷۵ش
۲۲٫ اخفش نحوی، بررسی زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۷، ۱۳۷۵ش
۲۳٫ اذواء، لقب پادشاهان یمن، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٧، ۱۳۷۵ش
۲۴٫ اریحا، پیشینه تاریخی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٧، ۱۳۷۵ش
۲۵٫ ابوعلی فارسی، نحوی ایرانی تبار، بررسی زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۶، ۱۳۷۳ش
۲۶٫ ابوالنجم عجلی، زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۶، ۱۳۷۳ش
۲۷٫ ابونواس، شاعر معروف ایرانی تبار، بررسی زندگی، عقاید و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۶، ۱۳۷۳ش
۲۸٫ ابویعقوب یوسف بن عبدالمؤمن، دومین هلیفه سلسله موحدون در اندلس، بررسی زندگی وی با نگاهی به تاریخ اندلس و حوادث تاریخی در آن دوره، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۶، ۱۳۷۳ش
۲۹٫ ابویوسف یعقوب، سومین خلیفه موحدون، زندگی‌نامه و بررسی حوادث تاریخی دورهﻹ حکومت وی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۶، ۱۳۷۳ش
۳۰٫ ابیوردی، شاعر و ادیب ایرانی، زندگی‌نامه و بررسی آثار و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۶، ۱۳۷۳ش
۳۱٫ مهیار دیلمی، شاعر ایرانی‌نژاد در دوره آل بویه، بررسی زندگی و اشعار وی، کتاب گیلان، جلد ٢، ۱۳۷۳ش
۳۲٫ نقش راویان در ادبیات کهن عرب، کیهان فرهنگی، دی‌ماه ۱۳۷۳ش
۳۳٫ ابن هانی، شاعر اندلسی، بررسی زندگی‌نامه و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۳۴٫ ابن هرمه، شاعر مدیحه‌سرای عرب، بررسی زندگی و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۳۵٫ ابن هشام، مؤلف مغنی البیب، بررسی زندگی و شرح آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۳۶٫ ابواحمد عسکری، ادیب و لغت‌شناس ایرانی تبار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۳۷٫ ابوالبیدا ریاحی، شاعر سدهﻹ ۲ق، زندگی‌نامه و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۳۸٫ ابوحیان غرناطی، نحوی معروف اندلسی، بررسی زندگینامه و آثار و آراء نحوی وی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۳۹٫ ابودلف عجلی، شاعر و امیر برجسته عصر عباسی، بررسی اشعار وی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۴۰٫ ابودلامه، شاعر عصر اموی و عباسی، شرح زندگی و بررسی اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۴۱٫ ابودهبل جمحی شاعر عصر اموی، بررسی زندگی و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۴۲٫ ابوزید انصاری، راوی و لغت‌شناس دورهﻹ عباسی، زندگی‌نامه و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۴۳٫ ابوصخر هذلی، شاعر عصر اموی، بررسی زندگی و اشعار او، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۴۴٫ ابوعبیده معمر بنی مثنی، راوی شعر و لغت و ادب در عصر عباسی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۵، ۱۳۷۲ش
۴۵٫ ابن شبه، ادیب، شاعر و راوی اخبار، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۴۶٫ ابن شجری، مؤلف الحماسۀ الشجریۀ، شرح زندگی و بررسی آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۴۷٫ ابن شهید اندلسی، خاندان، بررسی زندگی‌نامه و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۴۸٫ ابن صائغ، محمدبن حسن، نحوی و شاعر مصری، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۴۹٫ ابن صائغ، محمد بن عبدالرحمان، نحوی و لغوی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۰٫ ابن صیرفی، فقیه و مؤلف مصری، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۱٫ ابن ظفر، محمد بن عبداللـه، ادیب، لغوی و شاعر، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۲٫ ابن عبدالملک، محمد بن محمد، شاعر و ادیب مراکشی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۳٫ ابن عصفور، ابوالحسن علی، نحوی و ادیب مراکشی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۴٫ ابن عفیف تلمسانی، محمد بن سلیمان، معروف به شاب الظریف، شاعر و ادیب مصری، شرح زندگی، آثار و اشعار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۵٫ ابن غنّام، حسین بن ابی‌بکر، مؤرخ و ادیب، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۶٫ ابن فورّجه، محمد بن حمد بروجردی، شاعر و ادیب ایرانی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۷٫ ابن قارح، علی بن منصور حلبی، فقیه و ادیب عصر عباسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۸٫ ابن قلاقس، نصراللـه بن عبداللـه، ادیب و شاعر، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۵۹٫ ابن لبانه، ادیب و شاعر اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۶۰٫ ابن ماءالسماء، عبادۀ بن عبداللـه انصاری، ادیب و موشح‌سرای اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۶۱٫ ابن مالک، صاحب الفیه، بررسی زندگی‌نامه و شرح آثار نحوی او، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۶۲٫ ابن مشطوب، احمد بن علی، از امیران ایوبی، شرح زندگی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۶۳٫ ابن مضاء قرطبی، نحوی اندلسی، شرح زندگی و بررسی کتاب وی: الرد علی النحاۀ، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۶۴٫ ابن معطی، یحیی، نحوی مغربی، شرح زندگی، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۶۵٫ ابن میّاده، شاعر اواخر عصر اموی، شرح زندگی و مضامین شعری او، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۴، ۱۳۷۰ش
۶۶٫ ابن حزم ندلسی، خاندان، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش
۶۷٫ ابن حمدون، خاندان، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش
۶۸٫ ابن خطیب داریا، ابوالمعالی، شاعر و ادیب، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش
۶۹٫ ابن خیران، حسین بن صالح، فقیه شافعی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش
۷۰٫ ابن دیزیل، ابراهیم بن حسین، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش
۷۱٫ ابن رشیق قیروانی، ادیب و ناقد مغربی، صاحب کتاب العمده، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش
۷۲٫ ابن زبیر، احمد بن ابراهیم ثقفی، محدث و نحوی اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۳، ۱۳۶۹ش
۷۳٫ ابن سراج، ابوبکر، نحوی و شاعر بغدادی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش
۷۴٫ ابن سراج، ابوالحسین، ادیب و شاعر اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش
۷۵٫ ابن سکیت، راوی و شاعر اهوازی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ۳، ۱۳۶۹ش
۷۶٫ ابن سناءالملک، شاعر عصر ایوبی، نویسنده کتاب دارالطراز فی عمل الموشحات، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش
۷۷٫ ابن سیده، ادیب، لغوی و نحوی اندلسی، شرح زندگی و آثار، دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی، جلد ٣، ۱۳۶۹ش

منبع:پایگاه خبری نخلستان ،روستای کریت