گزارش تصویری

نمایشگاه کتاب و خوشنویسی 1

نمایشگاه کتاب و خوشنویسی طبس

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
شورای فرهنگ عمومی طبس

شورای فرهنگ عمومی طبس

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
عکاس: محسن اکبری
افتتاحیه نمایشگاه عکس 5 اردیبهشت 3

افتتاحیه نمایشگاه عکس 5 اردیبهشت

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
عکاس: محسن اکبری
جلسه رونمایی و نقد و بررسی کتاب افسانه عشق 3

جلسه رونمایی و نقد و بررسی کتاب افسانه عشق

شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: محسن اکبری
نمایشگاه عکس طبس شناسی 1

نمایشگاه عکس طبس شناسی

سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: سیدحمیدحقی
نمایشگاه خوشنویسی طبس 4

نمایشگاه خوشنویسی طبس

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه کتاب طبس 1

نمایشگاه کتاب طبس

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
شورای فرهنگ عمومی طبس 3

شورای فرهنگ عمومی طبس

پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷
هفدهمین محفل ادبی ملکوت هشتم  13

هفدهمین محفل ادبی ملکوت هشتم

پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷